Alle kurs
ID. 33465

Preventiv kardiologi: Prinsipper og praktisk gjennomføring i primær prevensjon

Preventive cardiology: Principles and practice in primary prevention.

Kurset er beregnet på leger under utdanning og spesialister i Allmennmedisin

Informasjon