Alle kurs
ID. 33457

Vårkonferanse i medisinsk immunologi

Informasjon

Leger i spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin, etterutdanning av spesialister i medisinsk immunologi, bioingeniører i medisinsk immunologi.