Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33453

Verktøy for kvalitetsforbedring kommunalt i primærhelsetjenesten

11. feb - 1. des 2019

Skriv ut

Informasjon

Alle fastleger og kommunalt ansatte leger.