Alle kurs
ID. 33451

Verdens tuberkulosedag 2019

Informasjon

Helsepersonell som jobber med tuberkulose; leger i ulike spesialiteter, helsesøstre, sykepleiere, tuberkulosekoordinatorer, sivile samfunn og andre aktører som jobber med tuberkulose.