Alle kurs
ID. 33438

Hjelperrollen i møte med traumatiserte pasienter. Er all omsorg god behandling?

2. apr 2019

Modum Bad

Skriv ut

Informasjon

Leger, psykologer, behandlere i første- og andrelinjetjenesten.