Alle kurs
ID. 33437

Traumeterapi for profesjonelle dummies. Grunnleggende traumeforståelse og terapeutiske intervensjoner

21. mar 2019

Modum Bad

Skriv ut

Informasjon

Leger, psykologer, behandlere i første- og andrelinjetjenesten.