Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33792

Hjerter i allmennpraksis - utfordringer og muligheter. Oppdalsuka 2020

Informasjon

- Hypertensjon - fra et tilfeldig målt høyt blodtrykk til diagnose og spesialistvurdering.

- Behandling av hypertensjon - ikke farmakologiske tiltak og rasjonelle medikamentvalg. 

- EKG - rytme og morfologi.

- Kardiale bilyder - hv kan det være og hvem skal henvises til ekkokardiografi?

- Brystsmerter - differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker.

- Koronar hjertesykdom - stabile og ustabile tilstander.

- Hjertebank, svimmelhet og synkope - indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.

- Hva bør allmennlegen vite om pasienter med pacemaker ogimplantert defibrillator (ICD)?

- Atrieflimmer - forebyggende tiltak, utredning og behandling.

- Antikoagulasjon og platehemmere anno 2020.

- Hjertesvikt - utredning, behandling og oppfølging.

- Trening som medisin - prinsipper og effekt.

- Kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse - livsstil og medikamenter.

- Hjertemedisinske frontlinjer.