Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33778

Pasientnær ultralyd - kurs 2 (Point of care ultrasound). Oppdalsuka 2020

Informasjon

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til eger som bruker UL i sin praksis.