Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33774

Klinisk emnekurs i pediatri. Oppdalsuka 2020

Informasjon

Kasuistikker fra deltakerne er meget velkomne og kan gjerne sendes kursleder på forhånd. 

Det er satt av tid til en felles diskusjon 12. mars. På forhånd settes temaet "Samhandling og samarbeid mellom allmennpraksis og sykehus" opp til diskusjon. Vi ønsker imidlertid også tema fra kursdeltakerne, send inn forslag.