Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33770

Grunnkurs C: Allmennlegen og helsefremmende arbeid, del 2. Oppdalsuka 2020

Informasjon

Kurset vil ha et tydelig innslag av egenaktivitet og deltakerne blir plassert i faste grupper a 6 under hele kurset. Det forventes at deltakerne tenker gjennom aktuelle problemstillinger, og tar med eksempler fra egen praksis og erfaringer fra nettkurset.