Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33768

Militær seleksjonsmedisin

19-20. nov 2019

Forsvarets Sanitet - Sessvollmoen

Skriv ut

Informasjon

Vernepliktige leger, militært ansatte leger, sesjonsleger, innrykksleger og andre med interesse for seleksjonsmedisin.