Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33764

Selvmordsrisiko og selvmord. Hva gjør vi - Oppfølging og støtte

Informasjon

Overleger / leger i psykiatri, fastleger, psykologspesialister/ psykologer. Kliniske spesialsykepleiere, sosionomer, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter m.fl., samt ledere og ambulante akutt-team fra hele landet.