Alle kurs
ID. 33433

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

19-20. mar 2019

Scandic Nidelven

Skriv ut

Informasjon

Kurset passer for helse- og omsorgspersonell i kommunehelsetjenesten som er ny på feltet, og for de som har holdt på en stund og som ønsker repetisjon og kvalitetssikring av arbeidet med basal utredning. Kurset passer også for leger som arbeider med basal utredning av kognitiv svikt og demens.