Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33419

KreftREHAB 2019: Veien videre - samspillet mellom pasient, pårørende og helsetjenestene. Den 4. nasjonale krefthabiliteringskonferanse

Informasjon

Helsepersonell som jobber med kreftrammede er den primære målgruppen. Konferansen er også åpen for pårørende og kreftrammede.