Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33418

Landsstyremøte 2019 Kristiansand

Informasjon

Landsstyrets medlemmer, valgkomite, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) får tilsendt egen innkalling på e-post med lenke til påmelding og skal benytte denne.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, må melde seg på ved å klikke på PÅMELDING-knappen på høyre side.

NB! Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for landsstyremøtet, f.eks. yrkesforeningers egne møter, må også meldes til arrangørene av disse møtene.