Alle kurs
ID. 33415

Nasjonalt Diabetesforum 2019

Informasjon

Allmennmedisin:
Forskningsforum er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Fagforum uten fagseminar er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Fagforum inklusive fagseminar er godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Deltakelse 2. april: Timetellende 10 poeng.
Deltakelse 3. april: Timetellende 12 poeng.
Deltakelse 4. april: Timetellende 8 poeng.

Geriatri: Fagforum og Forskningsforum er begge godkjent med 10 timer hver som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Pediatri: Fagforum og Forskningsforum er begge godkjent med 10 timer hver som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Indremedisin: Fagforum og Forskningsforum er begge godkjent med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.