Alle kurs
ID. 33406

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering. Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Informasjon

Leger under spesialisering i samfunnsmedisin.