Alle kurs
ID. 33404

Obligatorisk emnekurs i akuttmedisin for leger og annet helsepersonell

21-22. okt 2019

Skriv ut

Informasjon

Leger og annet legevaktpersonell (sykepleier, helsesekretær).