Alle kurs
ID. 33403

Obligatorisk emnekurs i akuttmedisin for leger og annet helsepersonell

7-8. mai 2019

Skriv ut

Informasjon

Leger og annet legevaktpersonell (sykepleier, helsesekretær).