Alle kurs
ID. 33402

Obligatorisk emnekurs i akuttmedisin for leger og annet helsepersonell

12-13. feb 2019

Skriv ut

Informasjon

Leger og annet legevaktpersonell (sykepleier, helsesekretær).