Alle kurs
ID. 33397

5th Arctic Pelvic Floor Meeting

Informasjon

Leger i primærhelsetjenesten, gynekologi og obstetrikk, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, urologer, sykepleiere, uroterapeuter og fysioterapeuter.