Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33387

Når det ikke er epilepsi - hva da? Psykogene, ikke-epileptiske anfall

1-2. apr 2019

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Psykologer, leger, psykiatere, sykepleiere og annet helsepersonell.