Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33384

Tilbake i arbeid tross sykdom - Kurs i trygdemedisin

Informasjon

Spesialister og leger under utdanning i allmennmedisin, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin, samfunnsmedisin, i tillegg rådgivende overleger i NAV og psykologer som arbeider i NAV.