Alle kurs
ID. 33380

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

10-11. jun 2019

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.