Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell (33377)

Dato: 29-30. apr 2019
Kurslokale: Langgrunnveien 34, 3186 Horten
Maks antall deltakere 32

Målgruppe

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.

Læringsmål

Innhold

Andre opplysninger

Kursarrangør er RS Sjøredningsskolen, Redningsselskapets kurs- og kompetansesenter.

Kursavgift

Kursavgift dekkes av kommunen, refunderes av Helsedirektoratet.

Kurskomite

Rolf Richard Qvernheim (Kursleder)
Eirik Haugen
Aage Karlsen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin