Alle kurs
ID. 33377

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

29-30. apr 2019

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.