Alle kurs
ID. 33374

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

18-19. mar 2019

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.