Alle kurs
ID. 33372

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

18-19. feb 2019

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.