Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33130

Ekkokardiografi I

Basic echocardiography I

Informasjon

Cardiologer og indremedisiner i utdanning. Anestesileger og barneleger i utdanning og spesialister. Leger i akuttmottaket og på intensivavdeling.