Alle kurs
ID. 33130

Ekkokardiografi I

Basic echocardiography I

Informasjon

Cardiologer og indremedisiner i utdanning. Anestesileger og barneleger i utdanning og spesialister. Leger i akuttmottaket og på intensivavdeling.