Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33125

Neuromuskulære sykdommer

Neuromuscular deseases

10-11. des 2018

OUS - Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Leger i spesialisering i nevrologi, genetikk, pediatri samt spesialister i nevrologi.