Alle kurs
ID. 33087

Introduksjon til nyfødtmedisinske teknikker og prosedyrer

Introduction to neonatal techniques and procedures

18-22. mar 2019

OUS - Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning i barnesykdommer med særlig fokus på de helt ferske og uerfarne. Kurset kan også ha interesse for andre kolleger i det barnemedisinske faget som arbeider ved avdelinger der visse typer nyfødtmedisinske prosedyrer utføres svært sjelden. Videre vil kurset være relevant for anestesileger som arbeider ved avdelinger der akuttbehandling av nyfødte ivaretas av anestesiolog.