Alle kurs
ID. 33062

Syre-base, væske og elektrolyttbalansen; Diagnostikk og behandling av forstyrrelser

Diagnosis and treatment of distubances in acid-base, fluid and electrolyte disturbances.

Informasjon

Utdanningskandidater og spesialister som arbeider med akuttmedisinske pasienter.