Alle kurs
ID. 33051

Koloskopi instruktør kurs (tidl. Train the colonoscopy trainer)

5-7. mar 2019

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Gastroenterologer eller kirurger som arbeider med koloskopi og som driver, eller planllegger å drive, opplæring i koloskopi.