Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33049

Operativ obstetrikk for viderekomne

Practical skills in adcanced operative obstetrics

Informasjon

Spesialister i gynekologi og obstetrikk i Norge og andre nordiske land