Alle kurs
ID. 33046

Etterutdanningskurs i audiologi, otologi og otonevrologi

Audiology, otology and oto-neurology

30. aug - 1. sep 2019

Sommarøy Artic hotel

Skriv ut

Informasjon

Spesialister i ØNH, leger i spedialisering ØNH, andre leger og relevante profesjoner.