Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33040

CBRNE-seminar for leger, helse- og beredskapspersonell

26-28. nov 2018

OUS - Ullevål

Skriv ut

Informasjon

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer.

 

Hva gjør vi, hvem gjør hva og hvordan gjør vi det?

 

Vi har samlet noen av Norges ledende eksperter for å svare på disse spørsmålene, i tillegg til internasjonale gjesteforelesere.

Seminaret er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell.

Seminaret er godkjent av Legeforeningen som videre- og etterutdanning innen flere spesialiteter. Ingen kursavgift.

 

Påmelding innen 20. november til cbrne@ous-hf.no eller hijuul@mil.no eller mobil 47 45 23 23