Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33032

Nevroimmunologi

Neuroimmunology

Informasjon

Leger under utdanning i nevrologi, nevrokirurgi, oftalmologi, reumatologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi og transfusjonsmedisin, allmennmedisin. Kurset er obligatorisk i spesialiteten nevrologi.