Hemodialyse/peritonealdialyse (32972)

Dato: 21-25. jan 2019
Sted: OUS - Ullevål
Adresse: Kirkeveien 166
0407, OSLO

NORGE
Kurslokale: Auditoriet i 3. etg i Medisinsk blokk.
Påmeldingsfrist 10.12.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 40
Maks antall deltakere 70
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo

Priser

Lege: 7 200,-
Ikke lege: 14 400,-

Målgruppe

Primær målgruppe er leger i spesialisering i nyresykdommer, men passer også for leger i spesialisering indremedisin og barnemedisin. Nyresykepleiere, dialysesykepleiere, og teknikere innenfor disse fagområdene vil også kunne ha nytte av kurset.

Læringsmål

Teoretisk opplæring i prinsipper for hemodialyse og peritoneal dialyse, behandlingsmodeller, kvalitetskontroller og komplikasjoner til behandling. Både kronisk og akutt behandling blir omtalt. Plasmaferesebehandling blir også belyst. Praktisk innføring i ulike hemodialysemaskiner og gjennomføring av periotneal dialyse. Kvalitetskontroll, dialyseforeskrivning og komplikasjoner blir omtalt både for hemodialyse og peritoneal dialyse i form av kasuistikker.

Kursprøve

Det vil bli avholdt 2 t kursprøve, som deltagere må gjennomføre før det utleveres kursbevis.

Andre opplysninger

Lunsj er ikke inkludert i prisen, obligatorisk lunsjbillett + dekning av kaffe/kaker/frukt kr. 190 per dag(Buffet Ullevål hotell)

Kurskomite

Helga Gudmundsdottir (Kursleder)
Jon Arne Kro Birkeland

Godkjenninger

Videreutdanning

Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 40 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 40 t
Nyresykdommer: Obligatoriske kurs: 40 t

Etterutdanning

Indremedisin: Valgfrie kurs: 40 t

Program for Hemodialyse/peritonealdialyse (32972)

Mandag 21. januar

Helga Gudmundsdottir (kursleder), OUS/Ullevål.

09.00 Velkommen
09.05 Dialysens historie.
09.20 Kronisk nyresykdom. Indikasjon for dialyse.
09.50 Hva styrer valg av dialyseform.
10.20 Kasuistikker (valg av dialyseform).
10.40 Pause
11.00 Dialysetilgang i hemodialyse. Kateter/Kateterrelaterte utfordringer
11.30 Dialysetilgang i hemodialyse. Fistel/graft.
11.50 Hvordan følge med på fistel (inkludert UL).
12.20 Lunsj (Ullevål hotell)
13.20 Dialyseprinsipper.
13.50 Salt, vann og dialyse – og bruk av ultrafiltrasjon. Vurdering av tørrvekt (UL lunge/v.cava.
14.20 Pause
14.40 Kinetikkmodeller ved hemodialyse. Vurdering av dialysekvalitet. Måling av restfunksjon
15.10 Dialyseforeskrivning. Filter/blodflow/elektrolytter. Forskjellige dialysemodaliteter.
15.40 Kasuistikker. Hemodialyseordinasjoner.
16.00 Slutt

Tirsdag 22. januar

08.30 1) Demonstrasjon av oppstart av dialyse 2) Gruppearbeid.
09.30 Pause
10.00 Antikoagulasjon i dialyse (inkludert SmartBag).
10.30 Hypertensjon i dialyse. Blodtrykksmål/behandling.
11.00 Plasmaferese – indikasjon og gjennomføring.
11.30 Kasuistikker.
12.00 Lunsj (Ullevål hotell)
13.00 Hemodialyse ved myelomatose.
13.30 Komplikasjoner/utfordringer ved hemodialyse (inkludert hypotensjon).
14.00 Hemodialyse hos barn.
14.20 Pause
14.30 Kasuistikker/gruppearbeid. Månedsprøver/utfordringer.
15.40 Slutt

Onsdag 23. januar

09.00 Indikasjoner, prinsipper og valg av dialysemodalitet på intensiv.
09.40 Behandling av intoksikasjoner – en saga blott?
10.10 Pause
10.30 Rabdomyolyse – indikasjon for dialyse?
11.00 Kasuistikker/Diskusjon. Akutte pasienter.
12.00 Lunsj (buffet, Ullevål hotell)
13.00 PD i Norge. Organisering av PD-virksomhet.
13.15 Peritoneal membran – fysiologi og anatomi. Samling. Peritoneal membran funksjonstest. Hvordan og hvo
13.45 Oppstart av peritoneal dialyse, planlegging og praktisk tilrettelegging. PD-sykepleier.
14.15 Pause (kaffe/frukt)
14.45 Tilgang for peritoneal dialyse. Teknikk. Komplikasjoner.
15.15 Dialyseforeskriving/behandlingsmodeller/ulike PD-væsker/væskebalanse i PD.
15.45 Slutt

Torsdag 24. januar

09.00 Praktiske problemer ved peritoneal dialyse (lekkasje, smerter, blødning, EPS).
09.30 Peritoneal dialyse hos barn.
10.00 Kasuistikker.
10.20 Pause (kaffe/frukt)
10.40 Exit site infeksjoner.
11.00 Peritonitt. Diagnostikk og behandling.
11.30 Antikoagulasjon hos pasienter i dialyse.
12.00 Lunsj (buffet, Ullevål hotell)
13.00 Fysisk aktivitet hos dialysepasienter.
13.30 Medikamentbruk hos dialysepasienter (IHD/PD).
14.00 Overlevelse i dialyse.
14.30 Pause (kaffe/frukt)
15.00 Kasuistikker. Dialysekvalitet/oppfølging/månedsprøver.
16.00 Slutt

Fredag 25. januar

09.00 Ernæring/kostveiledning hos pasienter i dialyse.
09.30 Kardiovaskulær sykdom i dialyse.
10.00 Livskvalitet hos dialysepasienter.
10.30 Pause (kaffe/frukt)
10.50 Skal alle tilbys dialyse? Palliativ nefrologi.
11.20 Kasuistikker.
11.40 «Fjellvettregler».
12.00 Lunsj (buffet, Ullevål hotell)
13.00 Eksamen
14.30 Gjennomgang av eksamen/ Avslutning.
15.30 Slutt