Hemodialyse/peritonealdialyse (32972)

Dato: 21-25. jan 2019
Sted: OUS - Ullevål
Adresse: Kirkeveien 166
0407, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 21.11.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 40
Maks antall deltakere 70
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo

Priser

Lege: 7 200,-
Ikke lege: 14 400,-

Målgruppe

Primær målgruppe er leger i spesialisering i nyresykdommer, men passer også for leger i spesialisering indremedisin og barnemedisin. Nyresykepleiere, dialysesykepleiere, og teknikere innenfor disse fagområdene vil også kunne ha nytte av kurset.

Læringsmål

Teoretisk opplæring i prinsipper for hemodialyse og peritoneal dialyse, behandlingsmodeller, kvalitetskontroller og komplikasjoner til behandling. Både kronisk og akutt behandling blir omtalt. Plasmaferesebehandling blir også belyst. Praktisk innføring i ulike hemodialysemaskiner og gjennomføring av periotneal dialyse. Kvalitetskontroll, dialyseforeskrivning og komplikasjoner blir omtalt både for hemodialyse og peritoneal dialyse i form av kasuistikker.

Kursprøve

Det vil bli avholdt 2 t kursprøve, som deltagere må gjennomføre før det utleveres kursbevis.

Andre opplysninger

Lunsj er ikke inkludert i prisen, obligatorisk lunsjbillett + dekning av kaffe/kaker/frukt kr. 190 per dag(Buffet Ullevål hotell)

Kurskomite

Helga Gudmundsdottir (Kursleder)
Jon Arne Kro Birkeland