Sci-Pans/PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale (32953)

Dato: 29. aug 2018
Sted: Sykehuset i Vestfold HF
Kurslokale: Habiliteringstjenesten, Welhavensgt. 14-16, Tønsberg
Påmeldingsfrist 22.08.2018
Praktiske henvendelser: Sykehuset i Vestfold HF
Kurseier Sykehuset i Vestfold HF

Priser

Deltaker: 200,-

Målgruppe

Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. lger og psykologer.

Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning og som er involvert i utredning og behandling av psykoselidelser, enten i døgnposter eller i poliklinikk, kan også delta.

Andre opplysninger

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS med hovedvekt på SCI-PANS, den strukturerte delen av intervjuett. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS.

Siste del av kurset vil ha workshop preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS intervju (video opptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Kurskomite

Marit Holter (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Sci-Pans/PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale (32953)

Onsdag 29. august

09.00 Historie, introduksjon - bakgrunn for utvikling av

PANSS/SCI-PANSS. Administrasjon av PANSS/SCI-PANSS.

09.45 Pause.
10.00 Hvordan skåre og tolke PANSS/SCI-PANSS.
10.45 Pause.
11.00 Visning av et rollespilt SCI-PANSS intervju på video.
12.00 Lunsj.
12.45 Skåring av intervju i smågrupper.
13.30 Pause.
13.45 Diskusjon av administrasjon, tolkning, skåring i plenum.
15.00 Oppsummering og evaluering.