Alle kurs
ID. 32953

Sci-Pans/PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale

29. aug 2018

Sykehuset i Vestfold HF

Skriv ut

Informasjon

Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. lger og psykologer.

Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning og som er involvert i utredning og behandling av psykoselidelser, enten i døgnposter eller i poliklinikk, kan også delta.