Alle kurs
ID. 32951

Anvendt medisinsk immunologisk diagnostikk for klinikere

Informasjon

Leger under utdanning i revmatologi, samt leger som ønsker innsikt i medisinsk immunologisk diagnostikk, f. eks. spesialister og leger under utdanning i immunologi og transfusjonsmedisin, indremedisin og allmennmedisin.