Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32940

Traumatologi, nevroanestesi / Barneanestesi og -intensiv og anestesi ved spesielle tilstander

Emergency medicine, neuroanaesthesia, paediatric anaesthesia, anaesthesia for specific conditions

10-14. des 2018

OUS - Ullevål

Skriv ut

Informasjon

Prehospital håndtering av akuttmedisinske tilstander. Avansert initial behandling av traumepasienter, prehospitalt og i sykehus. Håndtering av hode og nakkeskader, samt andre akutte nevrokirurgiske tilstander. Avansert transportmedisin. Barneanestesi. Barneintensivmedisin. Anestesi ved spesielle medisinske tilstander og organdonasjon.