Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32906

Riktig legemiddelbruk: Vanedannende legemidler

Informasjon

Leger som arbeider innenfor allmennmedisin, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og klinisk farmakologi, farmasøyter.