Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32901

Lever, galle, pankreas

Liver, biliary tract and pancreas

21-23. nov 2018

OUS - Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering for grenspesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Det forutsettes at kursdeltakerne har full tjenestefrihet i kursperioden.