Alle kurs
ID. 32901

Lever, galle, pankreas

Liver, biliary tract and pancreas

21-23. nov 2018

OUS - Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering for grenspesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Det forutsettes at kursdeltakerne har full tjenestefrihet i kursperioden.