Program for Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering - Oslo (32716)

Mandag 4. februar

Ledelse & økonomi (møteleder: Jacobsen)

10.00 elkommen, praktiske opplysninger. Jacobsen.
10.10 Ledelse & teamwork. Avdelingsoverlege dr. med. Gudmund Nordby, LDS
11.00 Pause
11.15 Ledelse forts..
12.15 Lunsj
13.15 Ledelse forts
14.00 Pause
14.15 Økonomistyring i helsevesenet. Professor Kari Nyland, NTNU..
15.00 Pause
15.15 Økonomi,forts.
17.15 Pause
17.30 Økonomi forts.
18.15 Slutt

Tirsdag 5. februar

Jus (møteleder: Jacobsen/Molven)

08.30 Jus & helsejus. Førsteamanuensis & jurist Olav Molven, Diakonhjemmets høyskoler, Oslo
09.30 Pause
09.40 Jus forts.
10.45 Pause
11.00 Jus forts.
12.00 Lunsj
13.00 Molven, forts
14.00 Pause
14.15 Gruppeoppgaver
15.30 Praktisk lederjus– eksempler fra hverdagen. Jacobsen.
16.30 Slutt

Onsdag 6. februar

Ledelse, IKT & pasientsikkerhet

08.00 Ledelse og organisering av poliklinisk virksomhet
09.15 Pause
09.30 Meirik forts.
10.15 Pause
10.30 IKT-utfordringer i helsevesenet. Are Engum, LIS Anestesi, Haukeland.
11.30 Lunsj
12.30 Ledelse – når noe går galt. Jacobsen
13.15 Pause
13.30 Ledelse forts.
14.30 Pause
14.45 Pasientsikkerhet - et lederansvar. Professor Geir Sverre Braut, SUS.
15.30 Pause
15.45 Pasientsikkerhet forts.
16.30 Slutt

Torsdag 7. februar

Ledelse i praksis & media

08.30 Sentral helseledelse - prioriteringer. Divisjonsdirektør Johan Torgersen, Helsedirektoratet.
09.30 Pause
09.45 Ledelse og konfliktløsning. Seksjonsleder leger Bjørn Atle Bjørnbeth, OUS.
10.30 Pause
10.45 Bjørnbeth forts.
11.30 Lunsj
12.30 Endrings- og sykehusledelse. Sykehusdirektør Øyvind Graadal, Innlandet.
13.15 Pause
13.30 Graadal forts.
14.00 Ledelse – hvilken rolle har TV? Overlege/klinikktillitsvalgt Øystein Undseth, OUS.
14.30 Pause
14.45 Håndtering av media. Kommunikasjonsrådgiver Nina Cecilie Olkvam, OUS.
16.30 Slutt

Fredag 8. februar

Etikk

08.30 Etikk & prioriteringer i medisinen. Professor Trond Markestad, UIB.
09.30 Pause
09.45 Etikk forts.
09.45 Etikk forts.
12.00 Kursprøve. Oppsummering - kursevaluering. Jacobsen.
13.00 Lunsj/Avreise