Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering - Oslo (32716)

Health care management

Dato: 4-8. feb 2019
Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter
Adresse: Voksenkollveien 60
0790, OSLO

NORGE
Kurslokale: Lillesal
Påmeldingsfrist 15.12.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 30
Maks antall deltakere 70
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 7 200,-
Ikke lege: 14 400,-

Målgruppe

Sykehusleger under spesialistutdanning.

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering for å kunne gå inn ad hoc som seksjons- eller avdelingsleder i sykehus - og forstå betydningen av teambygging basert på komplementære ferdigheter.

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass. Telefon: 23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no

Oppgi kursnavn ved bestilling.

Kurskomite

Dag Jacobsen (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Anestesiologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Obligatoriske kurs: 30 t
Barnekirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Barnesykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Blodsykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Endokrinologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Fordøyelsessykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Obligatoriske kurs: 30 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Gastroenterologisk kirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Generell kirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Geriatri: Obligatoriske kurs: 30 t
Hjertesykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Hud- og veneriske sykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Obligatoriske kurs: 30 t
Indremedisin: Obligatoriske kurs: 30 t
Infeksjonssykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Karkirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Klinisk farmakologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Klinisk nevrofysiologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Lungesykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Maxillofacial kirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Medisinsk biokjemi: Obligatoriske kurs: 30 t
Medisinsk genetikk: Obligatoriske kurs: 30 t
Medisinsk mikrobiologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Nevrokirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Nevrologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Nukleærmedisin: Obligatoriske kurs: 30 t
Nyresykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Onkologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Ortopedisk kirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Patologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Plastikkirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Psykiatri: Obligatoriske kurs: 30 t
Radiologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Revmatologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Rus og avhengighetsmedisin: Obligatoriske kurs: 30 t
Thoraxkirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Urologi: Obligatoriske kurs: 30 t
Øre-nese-halssykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t
Øyesykdommer: Obligatoriske kurs: 30 t

Program for Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering - Oslo (32716)

Mandag 4. februar

Ledelse & økonomi (møteleder: Jacobsen)

10.00 elkommen, praktiske opplysninger. Jacobsen.
10.10 Ledelse & teamwork. Avdelingsoverlege dr. med. Gudmund Nordby, LDS
11.00 Pause
11.15 Ledelse forts..
12.15 Lunsj
13.15 Ledelse forts
14.00 Pause
14.15 Økonomistyring i helsevesenet. Professor Kari Nyland, NTNU..
15.00 Pause
15.15 Økonomi,forts.
17.15 Pause
17.30 Økonomi forts.
18.15 Slutt

Tirsdag 5. februar

Jus (møteleder: Jacobsen/Molven)

08.30 Jus & helsejus. Førsteamanuensis & jurist Olav Molven, Diakonhjemmets høyskoler, Oslo
09.30 Pause
09.40 Jus forts.
10.45 Pause
11.00 Jus forts.
12.00 Lunsj
13.00 Molven, forts
14.00 Pause
14.15 Gruppeoppgaver
15.30 Praktisk lederjus– eksempler fra hverdagen. Jacobsen.
16.30 Slutt

Onsdag 6. februar

Ledelse, IKT & pasientsikkerhet

08.00 Ledelse og organisering av poliklinisk virksomhet
09.15 Pause
09.30 Meirik forts.
10.15 Pause
10.30 IKT-utfordringer i helsevesenet. Are Engum, LIS Anestesi, Haukeland.
11.30 Lunsj
12.30 Ledelse – når noe går galt. Jacobsen
13.15 Pause
13.30 Ledelse forts.
14.30 Pause
14.45 Pasientsikkerhet - et lederansvar. Professor Geir Sverre Braut, SUS.
15.30 Pause
15.45 Pasientsikkerhet forts.
16.30 Slutt

Torsdag 7. februar

Ledelse i praksis & media

08.30 Sentral helseledelse - prioriteringer. Divisjonsdirektør Johan Torgersen, Helsedirektoratet.
09.30 Pause
09.45 Ledelse og konfliktløsning. Seksjonsleder leger Bjørn Atle Bjørnbeth, OUS.
10.30 Pause
10.45 Bjørnbeth forts.
11.30 Lunsj
12.30 Endrings- og sykehusledelse. Sykehusdirektør Øyvind Graadal, Innlandet.
13.15 Pause
13.30 Graadal forts.
14.00 Ledelse – hvilken rolle har TV? Overlege/klinikktillitsvalgt Øystein Undseth, OUS.
14.30 Pause
14.45 Håndtering av media. Kommunikasjonsrådgiver Nina Cecilie Olkvam, OUS.
16.30 Slutt

Fredag 8. februar

Etikk

08.30 Etikk & prioriteringer i medisinen. Professor Trond Markestad, UIB.
09.30 Pause
09.45 Etikk forts.
09.45 Etikk forts.
12.00 Kursprøve. Oppsummering - kursevaluering. Jacobsen.
13.00 Lunsj/Avreise