Alle kurs
ID. 33362

Anabole-androgene steroider (AAS) - uønskede effekter, utredning og behandling

12. feb 2019

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning og spesialister i rus- og avhengighetsmedisin, psykisk helsevern, allmennmedisin og indremedisin. Psykologer, sykepleiere, sosionomer og andre ansatte i enheter for rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern og kommunal helsetjeneste.