Alle kurs
ID. 33341

15. årlige kurs i psykofarmakologi - bruk av legemidler ved bipolar lidelse

Informasjon

Leger som arbeider innen psykiatri, allmennmedisin, indremedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi, annet helsepersonell.