Alle kurs
ID. 33335

Palliasjon for viderekomne. Kurs i etikk, kommunikasjon og klinikk

15-17. mar 2019

Skriv ut

Informasjon

Leger som arbeider med palliasjon del- eller heltid.