Alle kurs
ID. 33327

Emergency Management of Severe Burns (EMSB)

Informasjon

Leger i kirurgiske og anestesiologiske spesialiteter som vil kunne få ansvar for akuttbehandling av brannskade.